Bel Fıtığı Ameliyatı Sonrası Geçmeyen Ağrı

Bel Fıtığı Ameliyatı sonrası Geçmeyen Ağrı
Postlaminektomi Sendromu
(Başarısız Bel Cerrahisi Sendromu)
FBSS
Cerrahinin hatası ya da cerrahın başarısızlığı değil, ameliyattan sonra gelişen özel bir durumdur. Ameliyat sırasında çıkarılan dokuların yerinde nedbe oluşması, iyileşme şekli, kişilerin hastalıkları (şeker hastalığı gibi) birçok neden ile oluşabilmektedir.
Ağrı, ameliyata girmeden önceki özelliklerinden farklı olabilir.

Öncelikle ilgili cerrah ile görüşülüp tekrar cerrahi gerektirip gerektirmediği sorgulanır. Kan testleri ve görüntüleme tetkikleri tekrar edilir.

Sonrasında ilaçlar ile tedavi başlanır. Duruma göre omirilik içine ya da etrafındaki dokulara özel ilaçlar verilir. Girişimsel Ağrı Tedavisi sıra ile uygulanır. Ameliyat alanına ve etkilenen sinir köklerine Radyofrekanstermoregülasyon cihazı ile işlemler yapılır. Gerekir ise omurilik pili uygulanabilir.

Prof. Dr. Emine Nur Tozan
Algoloji Uzmanı | ağru tedavisi | ağrı tedavisi istanbul | istanbul ağrı merkezi