Bel Ağrıları

Beyin sapından kuyruk sokumuna kadar omurların çevresinde kaslar, bağlar ve etrafından geçen sinirler bulunur. Bu anatomik yapıları mekaniğinde ki bozukluklar bel ağrısı nedenidir. Ençok 40-50 yaş arasında görülür ve ciddi iş kaybı nedenlerinden birincisidir. Hasta bir çok doktora gider, gerekli gereksiz tetkikler yaptırır. Ama bir türlü netice alamaz. Beyin cerrahisi, Nöroloji Uzmanı, Fizik Tedavi Uzmanı ve Algoloji bilimi ile ilgili doktorlar hastayı ortak değerlendirmelidir. Tedavide öncelikle beli koruyucu hareketler ve ağrı kesiciler verilir. Takip eden kontrollerde beldeki anatomik bozukluklara göre sinir blokları uygulanır. Bu uygulamalar mutlaka ameliyathane ortamında, steril şartlarda ve sedasyon altında yapılmalıdır.

Bel ağrısı nedenleri
1. Disk Hernisi (Bel fıtığı)
2. Omurgadaki kanalın daralması (dar kanal, spinal stenoz)
3. Buradaki omurların dejenerasyonu (yapılarının bozulması)
4. Omurlar arasındaki eklemlerin kireçlenmesi (Faset sendrom)
5. Travma sonrası kırık ya da çatlak
6. Bel cerrahisi sonrası nedenler (Başarısız bel cerrahisi hastalığı)
7. Romatolojik hastalıklar
8. Bu bölgelerdeki enfeksiyonlar (verem gibi)

Prof. Dr. Emine Nur Tozan
Algoloji Uzmanı
ağrı tedavisi, kanser ağrısı, ağrı merkezi istanbul, algoloji uzmanı, algoloji doktoru, bel ağrısı, bel ağrıları