Bel Ağrıları | 4

BEL AĞRILARI -4
Tedavi
Girişimsel Tedaviler
Neden ve etkilenmiş anatomik yapılar belirlendikten sonra “girişimsel yöntemler” olarak isimlendirilen tedavi şekli planlanır.
Bu işlemler ; mutlak ameliyathane ortamında, steril şartlarda, acil ve temel yaşam desteğini gerektirecek koşulların sağlandığı koşullarda yapılmalıdır. Bilinçli sedasyon denilen: hastaların acı – ağrı duymadığı ama doktor ile iletişim kurabildiği anestezi yöntemi uygulanmaktadır.

Yöntemler
Epidural aralığa yapılan enjeksiyonlar
Faset eklemlere yönelik enjeksiyonlar
İntradiskal (disk içine) yöntemler
Radyofrekans termokoagülasyon ile bu bölgedeki ağrı iletisinin “ısı ile bloğu”
Sakroiliyak eklem enjeksiyonu
Sadece cilt-cilt altı- kas içine yapılan uygulamalar: proloterapi, tetik nokta enjeksiyonları, kuru iğne tedavisi

Prof. Dr. Emine Nur Tozan
Algoloji Uzmanı

Paylaş