Kanser ve Ağrı

Kanser tanısı alan her kişide %50-90 oranında ve hastalığın herhangi bir evresinde ağrı şikayeti bulunmaktadır. Neden: kitlenin bulunduğu bölgedeki etkisi, kanserin diğer organlara yayılımı (sinirlere, kemiklere basısı gibi) ve hastalığın tedavisi ile ilgili (cerrahi ve bazı radyoterapilerin etkisi) olabilmektedir. Tedavide; hastalığın herşeyi ayrıntılı olarak ele alınıp, kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar kullanılabilir. Antiepileptik ilaçlar ile beraber antidepresanlarda tedaviye eklenebilir. Hastaların takibi çok sık ve yakından yapılır ve gerektiği zamanda “girişimsel yöntemler” ile ağrıya neden olabilen sinirler bloke edilir ya da ağrı pompaları (epidural port gibi) denilen sistemler uygulanabilir.

Paylaş